NIE ZAPOMNIJ SPRAWDZIĆ CENY PROMOCYJNE !!!

 

Aktualna lista wszystkich produktów z naszej oferty jest do sprawdzenia                                (TUTAJ!)

Zakładka "Info" na pasku menu.


Termin realizacji zamówienia do 2 dni, licząc od dnia zaksięgowania przelewu.

 

Złożenie zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia przelewu do godz. 12-ej będzie (w miarę możliwości) realizowane w tym samym dniu roboczym.

Po złożeniu zamówienia przysyłamy zwrotnie informację o akceptacji i kwocie do przelewu.

 

 

Koszty wysyłki przy płatności przelewem.

waga do 30kg

             InPost  14,oo zł /usługa od drzwi do drzwi/


waga do 20kg

             DHL  20,oo zł /usługa od drzwi do drzwi/

 


 

PROMOCJE - PROMOCJE - PROMOCJE

 

1. min. 200 PLN- gratis koncentrat 100ml naturalne mydło potasowe w płynie,

2. min. 250 PLN- wysyłka InPost 0 PLN,

3. min. 300 PLN- wysyłka In Post O PLN + koncentrat 100ml naturalne mydło

                          potasowe w płynie.

Wysyłka na terenie Polski.

 

Zamawianie produktów:

Wpisać w każde pole dokładne dane teleadresowe. Nr telefonu piszemy bez odstepów 9 cyfr. W polu "Treść zamówienia" wpisać skrótowo zamawiane produkty. -> Odznaczyć: oświadczenie, przelew, kurier -> Nacisnąć "Złóż zamówienie" -> Przesuwać treść "Polityki prywatności" do momentu podświetlenia "Akceptuję/zamawiam" -> Po przeczytaniu Polityki Prywatności zatwierdzić akceptacją zamówienia. -> Wyświetli się nr zamówienia. Otrzymamy na podanego emaila automatyczną odpowiedź zamówienia. Drugiego emaila otrzymamy z podsumowaniem i kwotą przelewu  w ciągu 24h.

 

 

 

 

Numer rachunku do wpłaty za zakup.

ING Bank Śląski 84 1050 1256 1000 0090 4940 3315


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Zamówienie
 

Dziewięć cyfr, bez zera na początku.

 
 

 
 

Zasady Regulaminu i Polityki prywatności

Regulamin

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY NAJMAR MAREK NAJDEK

Niniejsza Polityka Prywatności dostosowana jest do wymagań jakie narzuca nam Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, obowiązujące od 25 maja 2018 r. („RODO”).
Korzystanie ze sklepu www.najmar.pl możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i po zaakceptowaniu postanowień naszych Regulaminu i Polityki prywatności.
Celem naszej Polityki Prywatności jest podanie takich informacji jak:
  1. Nazwa administratora pozyskanych prywatnych danych osobowych
  2. Twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
  3. Twoje obowiązki
  4. Zasady bezpieczeństwa ochrony danych
  5. Kto i na jakich zasadach może otrzymać Twoje dane
  6. Okres przechowywania danych
  7. Powód i zakres przetwarzania danych
  8. Pliki cookie
  9. Postanowienia końcowe

1. Nazwa administratora pozyskanych prywatnych danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma NAJMAR Marek Najdek, z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) przy ul. Bolesława Prusa 28, NIP: 8821331110, regon: 890589785
 
Dane każdego urzytkownika są przetwarzane wyłącznie przez upoważnioną do tego osobę. Kontakt z tą osobą jest możliwy poprzez formularz kontaktowy na stronie www.najmar.pl albo pisemnie na adres: Najmar, ul. B. Prusa 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

2.Twoje prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub całkowitego usunięcia. Zastrzegamy sobie ewentualną weryfikację osoby wnioskującej na odległość.

Swoje prawa możesz wyegzekwować przesyłając do nas wniosek o swoim żądaniu, korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.najmar.pl lub wysyłając go tradycyjną pocztą na adres Najmar, ul. B. Prusa 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

My zapewniamy, iż każde takie zgłoszenie będzie rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym w możliwie najkrótszym czasie, a informacje o zrealizowanym zgłoszeniu otrzymasz natychmiastowo.
Jednakże w przypadku dochodzenia swoich roszczeń, żądań uprawnionych urzędów, rozwiązywania sporów, wsparcia w zakresie postępowań sądowych lub podjęcia innych kroków dozwolonych przez prawo, rozpatrywanie zgłoszeniń może uledz wydłużeniu na okres czasu od nas niezależny, jednakże nie dłuższy niż ukończenie wszelkich sporów.

Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Twoje obowiązki
Dokonując zakupów poprzez sklep najmar.pl powinieneś zachować szczególną ostrożność wpisując swoje dane potrzebne do realizacji zamówienia. Jeśli takie zamówienie składasz na nie swoim komputerze ale np. w kafejce internetowej, za każdym razem zwracaj uwagę na prawidłowe opuszczenie strony internetowej i zamknięcie przeglądarki. Pamiętaj, że przesyłanie danych przez internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. My dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoje dane, jednak nigdy nie możemy zapewnić bezwzględnego bezpieczeństwa danych, które przesyłasz do naszego serwisu. Transmisja danych odbywa się na Twoje ryzyko.

4. Zasady bezpieczeństwa ochrony danych
Dane, które nam dobrowolnie podałeś, lub które o Tobie zbieramy, są przechowywane na bezpiecznych serwerach i bierzemy pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Zastosowane środki bezpieczeństwa zapewniają pełną poufność, ochronę (szyfrowanie dostępu, stosowanie protokołów SSL) przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem Twoich danych. Każdy pracownik naszej firmy mający dostęp do danych naszych klientów jest przeszkolony w zakresie wykorzystania i przechowywania donych osób w odniesieniu do aktualnie obowiązującego prawa.

5. Kto i na jakich zasadach może otrzymać Twoje dane
Nie sprzedajemy, nie użyczamy, nie przekazujemy pozyskanych danych swoich klientów. Wyjątkiem od tej reguły jest otrzymanie Twojej zgody na tę czynność, albo w odpowiedzi na wniosek uprawnionych organów czy urzędów państwowych.
Dane osobow, w celu realizacji otrzymanego zamówienia możemy przekazywać naszym partnerom biznesowym/podwykonawcom. Do tych podmiotów zaliczamy przewoźników, dostawców (np. firma kurierska), firma księgowa.

6. Okres przechowywania danych
Czas przechowywania niektórych danych osobowych naszych klientów wynosi maksymalnie 6 lat. Usuwanie danych z baz danych wykonujemy przynajmniej raz w ciągu trzech miesięcy od realizacji zamówienia lub na Twoje żądanie, jeśli nie utrudnia to naszej pracy np. wygrywasz nagrodę, a my jesteśmy zobligowani przechowywać dane przez kolejne 6 lat albo w celu zabezpieczenia naszych roszczeń.

7. Powód i zakres przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych każdego klienta jest konieczne dla zapewnienia prawidłowości świadczonych przez nas usułg tj. realizacja zamówienia złożonego telefonicznie bądź internetowo na stronie www.najmar.pl. Z realizacją zamówienia nieodłączne jest m.in.: odpowiedź na złożone zamówienie; powiadomienie firmy kurierskiej telefonicznie bądź elektronicznie o odbiorze przesyłki oraz w momencie zaginięcia przesyłki wyjaśnianie całego zdarzenia celem odzyskania przesyłki lub ponowne jej nadanie; ewentualny kontakt mailowy lub telefoniczny z kupującym celem doprecyzowania jego zamówienia bądź też celem uściślenia/wyjaśnienia wynikłych ewentualnych nieprawidłowości podczas składania zmówienia. Przetwarzanie danych dotyczy także rozpatrywania Twojej ewetualnej reklamacji, odpowiadanie na Twoje zapytania wysyłane poprzez formularz kontaktowy na www.najmar.pl czy też w jakikolwiek sposób. Przetwarzanie danych wiąże się z realizacją obowiązków nałożonych przepisami prawa, prowadzenie korespondencji z konsumentami, przekazywanie kosumentom bezpłatnych próbek towarów, pomoc konsumentom używającym nasze produkty, poradnictwo, udzielanie informacji o właściwościach i sposobie stosowania naszych produktów.               

Informujemy, że przekazywane dane osobowe podwykonawcm jest mozliwe wyłącznie na podstawie podpisanęj umowy o współpracy, z której wynikać będzie, iż przekazane dane będą wykorzystywane zgodnie z RODO tylko na potrzemy wykonania umownej usługi.

Podanie przez Ciebie danych zawsze jest na zasadzie dobrowolności. Należy jednak pamiętać, iż niektóre z nich są niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby realizacja naszych usług była zgodna z wymaganiami prawnymi, które nas obowiązują.

Dane osobowe, które są przez nas gromadzone.
- Dane otrzymane bezpośrednio od ciebie: wypełniając formularz zakupowy czy kontaktowy na stronie www.najmar.pl lub kontaktując się z nami telefonicznie na numer tel. komórkowego 507 123 124 lub w inny sposób.

Przede wszystkim gromadzone przez nas dane to:
- imię
- nazwisko
- adres
- adres e-mail
- nr telefonu
- informacja o pełnoletności
Podawanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji świadczonych przez nas usług.

- Dane zbierane na twój temat: przechowujemy historię Twoich zakupów czy ewentualne numery telefonów z których się z nami kontaktowałeś, a które nie były podane podczas składania zamówienia; dotyczy to również adresów mailowych.
Jadnak kierujemy się zasadą, że z naszymi klientami kontaktujemy się używając danych, pozyskanymi bezpośrednio od niego.

Dane osobowe naszych klientów wykorzystujemy aby:
- wykonywać swoje obowiązki wynikające z zawarcia z nim umowy np. złożenie zamówienia czy roztrzyganie sporów dotyczących złożonych zamówień,
- informować Ciebie o nowych podobnych produktach, które wcześniej zakupiłeś lub się interesowałeś,
- ustalać, dochodzić oraz bronić naszych ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
- monitorować, powstrzymywać i wykrywać ewentualne oszustwa lub nadużycia popełnione za pośrednictwem świadczonych przez nas usług,
- odpowiadać na zapytania złożone przez odpowiednie organy i urzędy.
W każdej chwili masz prawo odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych informując nas drogą mailową poprzez formularz kontaktowy na stronie www.najmar.pl lub listownie na adres: Najmar, ul. B. Prusa 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

8. Pliki cookie (ciasteczka)
Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na urządzeniu końcowym urzytkowników (np. komputer, telefon, tablet). Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie, ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Ograniczenie funkcji plików cookie może zaklócać prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Więcej na temat plików cookies dowiesz się Tutaj.

9. Postanowienia końcowe.
Firma Najmar Marek Najdek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki prywatności. Zmiany będą publikowane niezwłocznie i zaczną obowiązywać w chwili ich ujawnienia na stronie www.najmar.pl. Nasza Polityka prywatności nie odbiera ani nie ogranicza prawa naszych urzytkowników zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

ZGODA

Wyrażam swoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji złożonego zamówienia lub zapytania. Potwierdzam to poprzez kliknięcie w przycisk „Akceptuję”. Nie udzielenie zgody potwierdzam poprzez kliknięcie w przycisk „Nie akceptuję”.