Obowiązek informacyjny.
Na terenie naszego zakładu są przetwarzane następujące produkty zaliczane do alegenów:
1. Sezam
2. Migdał
3. Gorczyca
4. Orzechy (w tym orzechy arachidowe)
5. Mąki zawierające gluten
Dokładamy wszelkich starań aby w tym samym czasie nie przetwarzać produkty alergenne z pozostałymi. Nie możemy jednak wykluczyć, że w produktach pozostałych nie będą jakieś śladowe ilości alergenów.

Wyjaśniam na czym to polega.
Używając tej samej łopatki do pakowania za każdym razem zmieniając produkt, dokładnie jest ona oczyszczana. Jednak nie to musi być przyczyną pojawienia się alergenu w innym produkcie. Cząsteczki pyłu w powietrzu również są przenoszone do innych produktów. Tak dzieje się w każdym zakładzie przetwarzającym (np. konfekcjonowanie). 
Jeżeli na terenie mojego zakładu nie przetwarzam jakiegoś alergenu ale mój dostaca przepakowuje na terenie swojego zakładu dany alergen, to moim obowiązkiem jest informować o tym, że mogąte alergeny występować i innym produkcie. Informcje dotyczące alergenów powinny być ujęte na etykiecie produktu. Jest to prawny obowiązek informacyjny każdego sprzedawcy.