Twój koszyk

Łącznie

__,__ zł

Zasady akcji promocyjnej - Produkt dnia.

Kupujący może w trakcie trwania akcji promocyjnej zakupić jednorazowo produkt promowany w ilości ustalonej przez organizatora. Opłatę za zakup należy dokonać w danym dniu przelewem lub wybierając płatość na miejscu przy odbiorze osobistym. Odbiór towaru należy wykonać w dniu zakupu. Do koszyka zakupowego można również dodawać inne produkty.